LASSENAT ST. GEORGES BOEKINGSFORMULIER

Download het document

The Adres van de vakantiewoning:
Lassenat St Georges, , 32190
Justian, Vic Fezensac Gers, Frankrijk.
De eigenaren van de vakantiewoning:
Hlne & Giuseppe Gentile


DE HUURDER : De heer / Mevrouw __________________________________________________

HET ADRES VAN DE HUURDER __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


De inlener TELEFOON : Dag:_______________ Avond:__________________ Fax:_________________

Huurperiode : 1 / 2 week (s) - schrappen wat niet past

Vakantie ingangsdatum : 16.00 Zaterdag _________ dag van ________ 2012

Vakantie Vervaldatum : 10.00 Zaterdag _________ dag van ________ 2012
Ik reserveer (Omcirkel je keuze) D'ARTAGNAN - ARAMIS - ATHOS - PORTHOS

Aantal volwassenen __________
Aantal kinderen (geef hun leeftijden) _________________________

Bewoners namen :

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

25% Aanbetaling:

_______


(Niet-terugvorderbare)
Borg: 150 (Betalen met rest van de huur in rekening brengen en volledig terugbetaald, zonder sancties, een week na de vakantie vervaldatum)

Huur Charge (total):

_______   

 

 

*Ik bevestig dat ik ouder dan 18 jaar oud ben en dat ik heb gelezen en volledig alle Gite Huur Voorwaarden gevoegd en in het bijzonder heb ik het verbond en accepteer het eens met het Holiday Property Owners, dat ik zal observeren en voldoen aan alle verplichtingen op mij (huurder) daarin.
*Ik erken dat de volledige huursom plus 150 borg verschuldigd is 8 weken voor de ingangsdatum Holiday.

*Hierbij stuur ik u mijn 25% Aanbetaling betaling van _________ betalen aan de heer en mevrouw G. Gentile.Ondertekend ___________________________________ Datum __________________________

 

 

 

Lassenat St. Georges, 32190 Justian, Vic Fezensac, Gers, Frankrijk

DE HUUR VOORWAARDEN VAN DE GTE

Lassenat St. Georges heeft vier gites aangeboden voor vakantie, onder voorbehoud bevestiging door de eigenaren.

DEPOSITO'S VOOR RESERVATIE EN VEILIGHEID
Een eerste niet-terugbetaalbaar voorschot gelijk aan 25% van de huur in rekening moet vergezeld gaan van het boekingsformulier. Het saldo van de huur in rekening brengen, plus een 150 borg, is betaalbaar 8 weken voorafgaand aan de ingangsdatum Holiday tenzij de boeking wordt gemaakt binnen 8 weken na de ingangsdatum Holiday wanneer het volledige bedrag van de huurprijs betalen. De aanbetaling is een onderdeel van de totale huur in rekening. De waarborgsom wordt gehandhaafd tegen uitzonderlijke reiniging, breuk, en verstopping van de riolering. Ervan uitgaande dat er geen sancties zijn gemaakt, zal de waarborg in zijn geheel terug per post een week na de Huurder

ANNULERING
Zodra een boeking in het schrijven door de Eigenaars de Hirer is gemaakt en bevestigd is aansprakelijk voor betaling van het Aanwerf Kosten voor het Aanwerven Periode. De Hirer wordt aangeraden zijn eigen vakantieverzekering onmiddellijk de Vakantie Boeking te bewerkstelligen is gemaakt. Indien de Hirer gedwongen word een vakantie te annuleren die boekt nadat het door de Eigenaars is bevestigd dat de Hirer zo in het schrijven aan de Eigenaars moet doen. De annulering zal door de Eigenaars bevestigd worden die naar van zullen proberen om de Hirer te zettens verliezen door betr.-letbal het zo mogelijk.

BEWONING
Een maximum van 5 personen kunnen worden ondergebracht in D'Artagnan of Aramis, maximaal 3 personen in Athos en Porthos 2 personen in (als individueel gehuurd) of 5 wanneer ze worden samengevoegd. Deze nummers zijn de maximale aantallen te geven gasten de ruimte om zich te vermaken. Huisdieren zijn niet toegestaan.

BEGIN EN EINDE VAN DE HUURPERIODE
De huurperiode loopt van zaterdag 16:00 uur tot zaterdag 10:00 uur. Andere huurperiode door middel van onderhandelingen. De huurder heeft geen recht om de gites bezetten na 10:00 uur op de Holiday Vervaldatum.

STAAT VAN WONING
De huurder zal nodig zijn om de onroerend goed uitsluitend als privewoning voor de toepassing van een vakantie. Geen dieren van welke aard (huisdieren of zwerfdieren) zijn toegestaan in de gites. De huurder gebruikt de gites in de vakantieperiode als een verantwoordelijke huurder te allen tijde en draagt zorg voor en het behoud van het meubilair, apparatuur en effecten in de gites in goede staat en betaalt voor eventuele schade veroorzaakt tijdens de bezetting. De huurder maakt gebruik van alle elektrische apparatuur en in het bijzonder de wasmachines, televisies in overeenstemming met de fabrikanten richtingen en in het bijzonder in overeenstemming met het Holiday eigenaar Eventuele breuk of schade moet worden gemeld aan de eigenaars onmiddellijk na het ontstaan ervan.

ZUIGELINGEN EN KINDEREN - VEILIGHEID EN BEVEILIGINGY
De veiligheid en de veiligheid van een baby of kind (onder de leeftijd van 16 jaar) vakantie of verblijf in Lassenat St. Georges blijft te allen tijde en op alle plaatsen op het landgoed van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke ouders en / of verzorgers.

Het zwembad gedeelte is speciaal omheind en gated in overeenstemming met de hoge veiligheidsnormen geist door de Franse wet. Overeenkomstig de Franse wet, het zwembad poort is op de hoogte gehouden worden wanneer ze niet in gebruik door bewoners of gasten. Alle gasten vakantie of verblijf in Lassenat St. Georges krijgt een sleutel tot veiligheid van het zwembad gate en zijn verplicht om van het slot bij het verlaten van een leeg zwembad.

BESCHIKBAARHEID
De Boeking is op het begrip gemaakt dat het aan de Hirer zal geplaatst wordens beschikking op de verklaarde datum. Zou dit niet zijn mogelijk door omstandigheden voorbij de controle (bijvoorbeeld wegens vuur, diefstal, schade enz.) van de Eigenaar de volledige hoeveelheid van het Aanwerft Kosten zullen terugbetaald worden, maar nee verdere schade of compensatie zal betaald worden en de Eigenaars zullen onder geen verplichting zijn om alternatieve schikking te verzorgen. Indien er ongunstige weersomstandigheden zijn, rel, oorlog, stakingen of andere kwesties voorbij de controle van de Eigenaar, de de van Eigenaar verantwoordelijk kan niet zijn voor tijdelijke defecten of onderbreking in het aanbod van openbare diensten naar het eigendom, tuin of swimmingpool veroorzaakte door deze gebeurtenissen.

ACCEPTATIE VAN DE BOEKING
De eigenaars behouden zich het recht voor om een boeking te weigeren zonder enige reden voor deze beslissing te geven. De reservering is persoonlijk aan de huurder en niet overdraagbaar.

EEN BESCHRIJVING VAN DE GTES EN HET ONROEREND GOED
Alle informatie met betrekking tot de gte en de Lassenat bezittingen, hetzij mondeling of schriftelijk door de eigenaars, is gegeven in goed vertrouwen, maar dergelijke verklaringen, schriftelijk of mondeling, maken geen deel uit van dit contract en maak geen aansprakelijkheid het deel van de eigenaars, die de huurder stemt ermee in en erkent. De eigenaren zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, een ziekte, verlies, schade, geen extra onkosten of ongemakken, direct of indirect veroorzaakt door, of die voortvloeien uit het ontwerp structuur, het gebruik of de toestand van de gte (s) of de methoden, de apparatuur, of de inhoud behorende bij de gte (s) loodgieterswerk, de elektrische en de gasinstallaties, de waterleiding, de riolering, de tuinen, de weide, de vijver, het bos, het meer, die voortkomen uit van enig gebrek of de desbetreffende beschadiging of vernietiging daarvan, of enige andere oorzaak dan ook. Ouders of verzorgers zijn volledig verantwoordelijk voor alle kinderen onder de leeftijd van zestien (16) jaar in hun lading op de Lassenat St. Georges eigendom en moeten hun kinderen begeleiden te allen tijde, met name in of nabij het zwembad, weide, vijver, bos en meer van de Lassenat eigendom.

Januari 2011.

Download het boekingsformulier